בית הספר למשחק יורם לוינשטיין – שיקאגו עם רונה לי שמעון